Een korte introductie

Welkom op onze website

Basisschool de Dukdalf is een openbare Jenaplanschool en bestaat ruim 40 jaar.

Volgens de principes van het Jenaplanonderwijs proberen wij kinderen voor te bereiden op de samenleving.
Daarbij gaan wij uit van Tien overtuigingen die bepalend zijn voor ons denken en doen in school.

Klik hieronder voor het fimpje over Jenaplan:
Jenaplan – School waar je leert samenleven

Klik op het plaatje voor meer informatie:

 

Wat is het Jenaplanprincipe?

Werken volgens de uitgangspunten van het Jenaplan.
Dit schoolmodel werd in de jaren twintig door de Duitse opvoedkundige Peter Petersen in de stad Jena ontwikkeld. Van de school wilde hij een echte leef- en werkgemeenschap maken. De persoonlijke ontwikkeling stond bij hem voorop.

Op een Jenaplanschool wordt niet gewerkt met een lesrooster, maar met een ritmisch weekplan.
Dit weekplan bestaat uit vier belangrijke pedagogische activiteiten; gesprek, spel, werk en viering.

Grondlegger van Jenaplan onderwijs is Peter Petersen (1884-1952) hoogleraar in de opvoedkunde. In ons land ontdekte Suus Freudenthal- Lutter (1908-1986) in 1955 het Jenaplan van Petersen. Zij was als internationaal secretaris actief in de Werkgemeenschap voor Vernieuwing van Opvoeding en Onderwijs.

Meer over De Dukdalf

More about De Dukdalf

Jenaplan

Schooltijden: 08.45 – 15.00 uur / woensdag 08.45 – 12.15 uur

De vier belangrijkste activiteiten. Klik verder voor meer informatie over gesprek, spel, werk en viering.