Voortgezet onderwijs

    De periode van documentatie doornemen, scholen bezoeken en veel informatie verwerken is voorbij. De kinderen hebben afscheid genomen van de basisschool en zijn aangemeld bij een school voor het voortgezet onderwijs. De gemiddelde schoolscore van de Cito-eindtoets lagen de afgelopen jaren ruim boven het landelijk gemiddelde en ook boven het gemiddelde van scholen met een vergelijkbare leerling populatie.

Dit jaar hebben 41 leerlingen hun schoolkeuze als volgt bepaald:

Stedelijk Gymnasium Socrates 5

Mare college  6

Da Vinci Kagerstraat  7

Da Vinci Lammenschans 1

Da Vinci Leonardo 3

Bonaventura college 5

Visser ’t Hoofd Kagerstraat 3

Duinzigt 3

Vlietland collega 2

Leystede 3

Agora 1

Yuverta 2

Wij vinden het leuk te zien dat onze kinderen over zoveel verschillende scholen en richtingen van voortgezet onderwijs uitstromen.

Cito scores groep 8 leerlingen schooljaar 2019-2020:
In het schooljaar 2019 – 2020 is er geen eindtoets afgenomen in verband met het Coranavirus.

Cito scores groep 8 leerlingen schooljaar 2021-2022:
CITO score landelijk: 534,5                         CITO score Dukdalf: 535,8

De schoolkeuze 2021-2022

VWO/Gymnasium 17
HAVO/VWO 3
HAVO 9
VMBO TL / HAVO 6
VMBO TL 1
VMBO KL 4
VMBO B/K + LWOO 1