Voortgezet onderwijs

    De periode van documentatie doornemen, scholen bezoeken en veel informatie verwerken is voorbij. De kinderen hebben afscheid genomen van de basisschool en zijn aangemeld bij een school voor het voortgezet onderwijs. De gemiddelde schoolscore van de Cito-eindtoets lagen de afgelopen jaren ruim boven het landelijk gemiddelde en ook boven het gemiddelde van scholen met een vergelijkbare leerling populatie.

Dit jaar hebben 42 leerlingen hun schoolkeuze als volgt bepaald:

Stedelijk Gymnasium Socrates 8

Mare college  10

Da Vinci Kagerstraat  8

Da Vinci Lammenschans 1

Da Vinci Leonardo 1

Bonaventura college 8

Visser ’t Hoofd Kagerstraat 4

Wellant College 2

Wij vinden het leuk te zien dat onze kinderen over zoveel verschillende scholen en richtingen van voortgezet onderwijs uitstromen.

Cito scores groep 8 leerlingen schooljaar 2018-2019:
CITO score landelijk: 535,6                         CITO score Dukdalf: 537,4

De schoolkeuze 2018-2019

VWO/Gymnasium 15
HAVO/VWO 15
HAVO 4
VMBO TL / HAVO 5
VMBO TL 1
VMBO B/K + LWOO 2