Voortgezet onderwijs

    De periode van documentatie doornemen, scholen bezoeken en veel informatie verwerken is voorbij. De kinderen hebben afscheid genomen van de basisschool en zijn aangemeld bij een school voor het voortgezet onderwijs. De gemiddelde schoolscore van de Cito-eindtoets lagen de afgelopen jaren ruim boven het landelijk gemiddelde en ook boven het gemiddelde van scholen met een vergelijkbare leerling populatie.

Dit jaar hebben 34 leerlingen hun schoolkeuze als volgt bepaald:

Stedelijk Gymnasium Socrates 10

Mare college  6

Da Vinci Marienpoel 2

Da Vinci Kagerstraat  5

Da Vinci Lammenschans 2

Da Vinci Leonardo 1

Bonaventura college 1

Visser ’t Hoofd Kagerstraat 5

Vakkencollege Rijnmond 1

Wellant College 1

Wij vinden het leuk te zien dat onze kinderen over zoveel verschillende scholen en richtingen van voortgezet onderwijs uitstromen.

Cito scores groep 8 leerlingen schooljaar 2018-2019:
CITO score landelijk: 535,6                         CITO score Dukdalf: 537,4

Cito scores groep 8 leerlingen schooljaar 2019-2020:
In het afgelopen schooljaar is er geen eindtoets afgenomen in verband met het Coranavirus.

De schoolkeuze 2019-2020

VWO/Gymnasium 18
HAVO/VWO 3
HAVO 4
VMBO TL / HAVO 2
VMBO KL 1
VMBO TL 4
VMBO B/K + LWOO 2