Voortgezet onderwijs

    De periode van documentatie doornemen, scholen bezoeken en veel informatie  verwerken is voorbij. De kinderen hebben afscheid genomen van de basisschool en zijn aangemeld bij een school voor het voortgezet onderwijs. De gemiddelde schoolscore van de Cito-eindtoets lagen de afgelopen jaren ruim boven het landelijk gemiddelde en ook boven het gemiddelde van scholen met een vergelijkbare leerling populatie.

Dit jaar hebben 26 leerlingen hun schoolkeuze als volgt bepaald:

Stedelijk Gymnasium Socrates 4

Mare college  1

Da Vinci Kagerstraat  4

Bonaventura college 2

Visser ’t Hoofd Kagerstraat 9

Visser ’t Hoofd Leiderdorp 2

Wellant College 2

Metrum 1

Leo Kanner 1

Wij vinden het leuk te zien dat onze kinderen over zoveel verschillende scholen en richtingen van voortgezet onderwijs uitstromen.

Cito scores groep 8 leerlingen schooljaar 2017-2018:
CITO score landelijk: 534,9                         CITO score Dukdalf: 537,9

De schoolkeuze 2017-2018

VWO/Gymnasium 9
HAVO/VWO 7
HAVO 3
VMBO TL / HAVO 3
VMBO TL 2
VMBO B/K + LWOO 2