Voortgezet onderwijs

Afbeelding2 Afbeelding3 Afbeelding4 Afbeelding5

    De periode van documentatie doornemen, scholen bezoeken en veel informatie  verwerken is voorbij. De kinderen hebben afscheid genomen van de basisschool en zijn aangemeld bij een school voor het voortgezet onderwijs. De gemiddelde schoolscore van de Cito-eindtoets lagen de afgelopen jaren ruim boven het landelijk gemiddelde en ook boven het gemiddelde van scholen met een vergelijkbare leerling populatie.

    Afbeelding6 Afbeelding1

Dit jaar hebben 36 leerlingen hun schoolkeuze als volgt bepaald:

Stedelijk Gymnasium Socrates 8

Mare college Vmbo tl 3

Mare college Havo 1

Mare college Havo / VWO 3

Mare college VWO 1

Da Vinci Kagerstraat vmbo tl 1

Da Vinci Kagerstraat Havo 1

Da Vinci Kagerstraat Havo / VWO 4

Da Vinci Kagerstraat VWO 3

Da Vinci Leonardo Vmbo tl 1

Da Vinci Lammeschansweg Basis/kader + Lwoo 2

Bonaventura college Mariënpoelstraat Havo / VWO 1

Bonaventura college Mariënpoelstraat VWO 1

Bonaventura college Burgravenlaan Havo / VWO 1

Visser ’t Hoofd Kagerstraat VWO 1

Visser ’t Hoofd Kagerstraat Havo – VWO 2

Rijnlands Lyceum Oegstgeest Havo / VWO 2

Wij vinden het leuk te zien dat onze kinderen over zoveel verschillende scholen en richtingen van voortgezet onderwijs uitstromen.

Cito scores groep 8 leerlingen schooljaar 2016-2017:
CITO score landelijk: 535,6                         CITO score Dukdalf: 540,2

De schoolkeuze 2016-2017

VWO/Gymnasium 14
HAVO/VWO 13
HAVO 2
VMBO TL 5
VMBO B/K + LWOO 2