Activiteiten

Beginfeest onderbouw
Als de midden- en bovenbouw op schoolkamp gaan, blijft de onderbouw op school. Zij hebben dan het beginfeest. Naast de vele activiteiten in en rond de school zullen de onderbouwers
een uitstapje maken. Wij vragen u hiervoor een bijdrage.

Dit uitstapje vindt plaats onder begeleiding van ouders en leerkrachten. Over het programma van deze dagen wordt u geïnformeerd door middel van een brief. Controleer of u de informatie heeft gekregen en kijk altijd even op de klassendeur, waar dit soort informatie wordt opgehangen.

Schoolkamp
De midden- en bovenbouw gaan aan het begin van het schooljaar op schoolkamp. Het schoolkamp neemt voor ons een heel belangrijke plaats in. Wij gaan er van uit dat alle kinderen meegaan, onder begeleiding van een grote groep ouders.

Het schoolkamp heeft als doel kinderen zo snel mogelijk vertrouwd te maken met de stamgroep en de stamgroepleerkracht. Het kamp biedt de mogelijkheid elkaar op ongedwongen wijze beter te leren kennen. Spellen, speurtochten, hutten bouwen in het bos, natuuropdrachten, het draagt er toe bij dat de kinderen een aantal onvergetelijke dagen beleven.

Als de kinderen op school terugkomen kun je merken dat zij een groep geworden zijn. Ook nieuwe kinderen, de zgn. neveninstromers, kunnen door deelname aan het kamp op ongedwongen wijze kennis maken met hun nieuwe klasgenootjes.

De middenbouw en bovenbouw gaan dit schooljaar weer gezamenlijk naar Austerlitz. Daarbij hebben de groepen de beschikking over een eigen kamphuis op het terrein in Austerlitz. De stamgroepen zullen zelf allerlei activiteiten doen, maar ook een aantal gezamenlijke activiteiten. De onderbouw heeft tijdens het schoolkamp beginfeest op school. Kijk ook bij: Stichting Jeugdbuitenverblijven

Weeksluitingen
Wij sluiten de week af met een viering op vrijdagmiddag: de weeksluiting. De weeksluiting begint altijd om 14.00 uur. De eindweeksluitingen kunnen hier van afwijken en iets eerder beginnen.
Met behulp van een jaarrooster weten alle groepen wanneer zij aan de beurt zijn. In de nieuwsbrief staan de groepen die aan de beurt zijn vermeld.

Een weeksluiting is een gevarieerde opvoering van muziek, dans en/of toneel,
meestal rond een thema. Ook de kleuters gaan al het podium op met een eerste gedichtje of liedje. Natuurlijk wilt u daarvan meegenieten. Bij de weeksluitingen zorgen 3 stamgroepen voor de uitvoering.

Om de kinderen niet al te veel te belasten beperken wij het aantal toeschouwers. Wanneer uw kind meedoet aan de weeksluiting dan mag u als ouder komen kijken. Deze vieringen zijn aan bepaalde afspraken gebonden.

  • De school zorgt tijdens de weeksluitingen voor foto’s. U kunt dus zelf als ouder niet fotograferen dan wel filmen. Foto- en videoapparatuur is alleen toegestaan bij de musical van groep 8.
  • Kinderen jonger dan 4 jaar kunnen de weeksluiting niet bijwonen. We zullen hierop toezien en de kinderen niet binnen laten.
  • Het bijwonen van de weeksluiting is slechts toegestaan aan kinderen, ouders en familieleden van op De Dukdalf zittende leerlingen.
  • Zorg dat u op tijd in de zaal aanwezig bent. De weeksluiting begint om 14.00 uur en daarna blijven de deuren gesloten.
  • Komt u kijken, dient u de gehele weeksluiting bij te wonen. Het tussendoor verlaten van de zaal is niet toegestaan.
  • Vergeet uw mobiele telefoon niet uit te zetten!

Toernooien
Inschrijven voor een toernooi kan alleen met een briefje! Als je mee wil doen krijg je eerst een brief mee en aan die brief zit een strookje. Je moet dat strookje invullen en laten ondertekenen door je ouders en inleveren bij de gymleerkracht; Ronald. In de brief staat wanneer je het strookje ingeleverd moet hebben. In die brief staat ook alles over het toernooi; Wanneer het is, hoe laat, waar, wie van school begeleiden en wanneer we gaan trainen. We weten nu al aan welke toernooien we waarschijnlijk mee gaan doen. Deze vind je in de kalender van school.


 Voor alle toernooien geldt dat je niet goed hoeft te zijn in die sport, iedereen kan meedoen!


We doen mee voor het plezier en sportiviteit staat voorop. Soms moet er geloot worden omdat er meer kinderen mee willen doen, dan we kunnen inschrijven. In de meeste gevallen gaan de 8-ste jaars voor. Inschrijven betekent dat je komt trainen. Training is op dinsdag- of donderdagmiddag van Ronald, meestal vlak voor het toernooi. Tijdens de gymlessen wordt ruim van te voren aandacht besteed aan alle sporten waar toernooien voor georganiseerd worden.