Educatief kindcentrum / tussenschoolse opvang

Smallsteps kinderopvang
BSO Tante An
Locatiemanager: Diana van der Zwan

Eksterpad 2-4
2317 KN Leiden
Telefoon (071) 528 44 43 / (071) 542 17 10
E-mail Diana.vanderZwan@smallsteps.info

Website: Smallsteps.nl

VSO Tante An (Locatie: Dukdalf)
Regenboogpad 7
2317 XK Leiden
Telefoon (071) 521 55 07 / (06) 51 35 77 73

Overblijveninformatie ouders
Visie op het educatieve kindcentrum

Smallsteps kindercentrum Tante An
Kindercentrum Tante An is een gezellige buitenschoolse opvang in Leiden (gemeente Leiden) en biedt opvang aan kinderen van 4 tot 13 jaar. Tante An is centraal gelegen in de Merenwijk (Slaaghwijk) en voor alle bewoners goed bereikbaar. Vanuit alle scholen in de Merenwijk kunt u gebruik maken van de opvang van Tante An. In de ochtend verzorgen wij bij basisschool de Dukdalf voorschoolse opvang voor een aantal scholen in de wijk. Omdat alle scholen dicht in de buurt van Tante An staan worden de kinderen zowel lopend als met de bakfiets weggebracht of opgehaald.

Op de BSO worden maximaal 50 kinderen op een dag opgevangen in twee verschillend ingedeelde lokalen. Onze professionele en enthousiaste leidsters zijn elke dag aanwezig om uw kind na school een fijne en gezellige middag te bezorgen doormiddel van vrijblijvende activiteiten aan te bieden, zowel binnen als buiten. Het is tenslotte de vrije tijd van uw kind! Onze lokalen beschikken over verschillende hoeken en kamers die speciaal voor de kinderen zijn ingericht, zo hebben wij een poppenhoek, bouwhoek, computerkamer, podium, atelier, spelletjes tafel en een timmer en zaag lokaal.

In de vakanties werken wij samen met BSO de Beetle (4 tot en met 7 jaar), Boerhaavelaan te Leiden.
En BSO de Buren (7 tot en met 12 jaar), Kagerstraat te Leiden, hierdoor krijgen wij de mogelijkheid de thema’s en activiteiten af te stemmen op de verschillende behoeftes van de kinderen.

Bent u nieuwsgierig geworden naar onze BSO?
Dan bent u natuurlijk van harte welkom om een kijkje bij ons te komen nemen tijdens openingstijden. Schikt het moment, dan kan een van de medewerkers u rondleiden. Zo niet, dan wordt er een afspraak gemaakt. U kunt natuurlijk ook eerst telefonisch een afspraak maken.
Wij zien u graag terug bij buitenschoolse opvang Tante An!

Wat is tussenschoolse opvang?
Je kunt zeggen dat er sprake is van tussenschoolse opvang als alle kinderen van de school een ononderbroken schooldag met een pauze van 30 minuten tot een uur hebben. Dus alle kinderen zijn de hele dag op school en gaan niet tussendoor naar huis.

Voordelen
Pedagogisch gezien vormt de dag een geheel met een duidelijk begin (opening van de dag) en eind (afsluiting).

Een aantal voordelen:

 • Het dagschema biedt continuïteit, is duidelijk, rustig en voor de hele klas hetzelfde. Het schept rust dat er geen wisseling is van begeleiders en dat kinderen niet tussendoor naar huis gaan.
 • Het gezamenlijk eten met de eigen leerkracht kan sociale en emotionele voordelen opleveren voor de klas.
 • De schooldag is voor de kinderen minder lang. Ze hebben meer tijd met ouders, om met vriendjes te spelen en voor andere activiteiten.
 • Een onderwijskundig voordeel kan zijn dat er meer les-effectiviteit behaald kan worden doordat er minder startmomenten en momenten van afscheid nemen zijn. De dag kan pedagogisch en onderwijskundig goed opgebouwd en afgerond worden.
 • Praktisch gezien heeft een continurooster voor ouders het voordeel dat zij hun kind maar een keer hoeven te halen en brengen. Ouders en kinderen hoeven zich niet twee keer per dag te haasten om op tijd op school te zijn.
  Voor werkende ouders biedt het rooster een voordeel als het gaat om het organiseren van oppas. Immers een oppas voor alleen tussen de middag en dan weer na school is moeilijk te krijgen.

De voornaamste redenen voor tussenschoolse opvang:

 • Het is voor de kinderen een toegevoegde waarde om samen de maaltijd tussen de middag te gebruiken. Ze leren elkaars gewoonten en gebruiken en de school kan gemakkelijk inspelen op haar doelen inzake bevordering van gezond en redzaam gedrag en hygiëne;
 • Uit het oogpunt van concentratie en effectieve lestijd benut men liever de ochtenden intensiever en houdt men de middag korter;
 • Kinderen hoeven opgestarte activiteiten niet wezenlijk te onderbreken door een lange middagpauze;
 • De tussenschoolse opvang speelt goed in op de (gewijzigde) maatschappelijke inzichten en ontwikkelingen van deze tijd waarin steeds vaker in een gezin door meer dan een persoon buitenshuis gewerkt wordt;

De tijd na schooltijd tot het avondeten is langer wat ruimte biedt aan het uitoefenen van hobby’ s, clubs, buiten spelen en andere sociale contacten.

De kosten
De kosten zullen op jaarbasis 85,- euro bedragen.
De lestijden voor alle groepen zijn: van 08.45 uur – 15.00 uur en op woensdag 08.45 uur – 12.15 uur.

Daarnaast is er de mogelijkheid voor Voorschoolse opvang. Deze opvang zal verzorgd worden door Smallsteps en is gehuisvest naast de dependance van de school. Deze organisatie zal ook de naschoolse opvang verzorgen in hun gebouw.