Viering

Vieringen op de Dukdalf

Als een van de opvoedkundige situaties binnen het Jenaplanonderwijs neemt de Viering een belangrijke plaats in. In het werkplan van de school heeft de viering een vaste plek. De nadruk ligt op het samen iets vieren in een goede sfeer. Het samen vieren, actief bezig zijn en beleven van een feestelijke gebeurtenis geeft een groot gevoel van saamhorigheid.
De Viering wordt in het algemeen door de kinderen voorbereid en uitgevoerd, maar soms ook door volwassenen. Dit kan gebeuren in de hele school, in een gedeelte van de school, in een bouw of in een leefgroep.

Musical 2015 167

 

Sinterklaas, Kerstfeest, Carnaval, verjaardagen van kinderen en groepsleiding en het afscheidsfeest voor de schoolverlaters vinden in het algemeen op de meeste scholen plaats, maar hebben extra nadruk op Jenaplanscholen.

 

Daarnaast kent men vanouds in de Jenaplanscholen nog bijzondere vieringen zoals:

  • Weeksluitingen
  • Projecten
  • Andere bijzondere activiteiten¬†en vieringen.

In vieringen leren kinderen waarderen wat zijzelf en anderen beleefd en gemaakt hebben. Dit krijgt vorm in bijv: muziek, dans, toneel, film, tekeningen, teksten, knutselwerk, enz.

De opvattingen van de school over religie en maatschappij kunnen van invloed zijn op de manier waarop vieringen plaatsvinden. De tien overtuigingen geven dan ook het kader aan waarbinnen wij willen vieren. Dat betekent bijvoorbeeld dat de inhoud van de vieringen moet getuigen van respect voor elkaar en voor het verschillend zijn van kinderen en volwassenen.

Ook dat kritisch gekeken wordt naar de maatschappij om ons heen. Tenslotte geven vieringen de mogelijkheid om te proberen de diepere zin achter de dingen te ontdekken of weer te geven.

Vieren is het samen beleven en delen van gevoelens en ervaringen. Dat betekent dat het op het ene moment dolle pret kan zijn, maar dat er ook plaats is voor ademloze stilte. Als schoolgemeenschap weten we ook vierend vorm te geven aan verdriet en rouw. Op de Dukdalf wordt het ritme sterk bepaald door de vieringen.