Digitale geletterdheid

Digitale geletterdheid websites
Diploma Veilig Internet (middenbouw) Online-Mediamasters (bovenbouw) 21 eeuwse vaardigheden opdrachten Mediasmarties

Praktische ICT-vaardigheden, Computational  thinking, Mediawijsheid, Digitale informatievaardigheden

Introductie

21e eeuwse vaardigheden, of 21st century skills, zijn competenties die leerlingen nodig hebben om succesvol deel te nemen in de maatschappij van de toekomst. Op de Dukdalf proberen wij deze vaardigheden te ontwikkelen middels een leerlijn digitale geletterdheid. Dit doen wij door materialen in te zetten en die te koppelen aan de vakken taal, rekenen en wereldoriëntatie.


Op de Dukdalf hebben we een eigen leerlijn met de vier pijlers van Kennisnet als uitgangspunt. In de leerlijn staan alle materialen die kunnen worden ingezet in de verschillende groepen.

Praktische ICT-vaardigheden
Praktische ICT-vaardigheden zijn de kennis en vaardigheden die nodig zijn om de werking van computers en netwerken te begrijpen, om te kunnen omgaan met verschillende soorten technologieën en om de bediening, de mogelijkheden en de beperkingen van technologie te begrijpen. (bron mediawijzer.net)

Computational thinking
Plugged (met computer) en unplugged (zonder computer)

“Computational thinking is het denkproces waarmee problemen en hun oplossingen zo worden geformuleerd dat ze kunnen worden gepresenteerd in een vorm die effectief kan worden uitgevoerd door een informatie verwerkende tussenpersoon, zoals een computer of een mens, of een combinatie van beide.” (Wing 2011)

Mediawijsheid
mediawijsheid is de verzameling competenties die je nodig hebt om actief en bewust deel te nemen aan onze mediasamenleving. (bron mediawijzer.net)

Digitale informatievaardigheden
Digitale informatievaardigheden zijn vaardigheden die helpen bij het zoeken, vinden, beoordelen en verwerken van informatie. Offline en online. (bron Mediawijzer.net)
Met goede informatievaardigheden ben je weerbaarder tegen nepnieuws en desinformatie. Én weet je hoe je jouw vraag beantwoord krijgt.
Als je informatievaardig bent stel je vragen als:
Hoe formuleer je een goede zoekvraag?
• Wat staat er precies in de tekst?
• Van wie is de informatie afkomstig?
• Hoe weet je of de informatie betrouwbaar is?
• En waar zoek je als er niets op internet is te vinden?

Waarom is informatievaardigheid belangrijk?
Zonder informatievaardigheden kun je makkelijk verdwalen in de enorme hoeveelheid informatie, en erger nog, de verkeerde bronnen gebruiken.
Zoeken op internet is een dagelijkse bezigheid geworden, ook voor kinderen. Denk maar aan huiswerkopdrachten en het voorbereiden van spreekbeurten. Uit de miljoenen websites op internet moeten we een selectie maken. Wat is belangrijk? Wat is waar? Wie zegt wat? En met welke bedoeling?
Bovendien oefenen de grote hoeveelheid berichten – via kranten, sociale media, tv, online gemeenschappen – in combinatie met de filterbubbel invloed uit op hoe wij onszelf, de ander of de wereld zien. Het wordt steeds lastiger om het onderscheid te maken tussen feit en fake.
Mensen die onvoldoende informatievaardig zijn, nemen vaak klakkeloos dingen over van internet en realiseren zich onvoldoende dat informatie (bewust of onbewust) fout of verdraaid kan zijn. Informatievaardigheden leren je de zin van de onzin te onderscheiden.

Leerlijn
Om aan de 21 eeuwse vaardigheden te kunnen werken zijn er materialen gekozen die kunnen worden ingezet in de groepen 1 t/m 8. Daarbij is er een opbouw in de activiteiten en materialen, zodat kinderen steeds verder kunnen werken aan deze vaardigheden. In de leerlijn zijn opgenomen:

Computational thinking (basiskennis)

Programmeren

Mediawijsheid

Office365

Zoekvaardigheden