Methoden

Wij werken met de volgende methoden:

Rekenen

 • Getal en ruimte junior
 • Met Sprongen Vooruit (rekenspelletjes)
 • Rekensprint

 

Taal en spelling

 • PIT = Plezier in Taal / spelling
 • Computerprogramma voor taal en spelling

 

Begrijpend lezen

 

Lezen

 • Estafette editie 3
 • Bouw!
 • Alinea (Lexima)
 • Bibliotheek lezen
 • Schatkist
 • Veilig Leren Lezen

 

Digitale geletterdheid 

 • Leerlijn digitale basisvaardigheden Microsoft Office van Prowise
 • Mediawijsheidweek Mediamasters
 • Leerlijn programmeren
 • Leerlijn zoekvaardigheden
 • Mediatheek DC-online 4.0

 

Sociaal emotioneel

 • Kanjertraining
 • Kriebels in je buik
 • Burgerschapsvorming (internationalisering)

 

Schrijven 

 • Pennenstreken

 

Engels

 • Take it easy (Groep 1 t/m 8)

 

Wereldoriëntatie 

Blink geïntegreerde methode voor wereldoriëntatie: natuur en techniek / geschiedenis / aardrijkskunde.

Aardrijkskunde

 • Geobas topografie / kaartlezen groep 5

 

Verkeer

 • VVN verkeerspoort
 • School op Seef praktijklessen
 • Op voeten en fietsen (MB)
 • Jeugd verkeerskrant (BB)

 

Techniektorens

 • Compleet lesconcept dat de kerndoelen voor techniek in het basisonderwijs in een klap dekt!
 • Alle thema’s en domeinen (constructie, transport, productie, communicatie, elekrotechniek, chemie, duurzame energie, etc, domein A en domein B) worden in doorlopende leerlijnen behandeld.
 • Alle materialen, leskisten en lesbeschrijvingen zijn opgeborgen voor ten minste 80 technieklessen voor groep 1 tot en met groep 8 van de basisschool in drie afzonderlijke torens.

Techniek2