Methoden

Wij werken met de volgende methoden:

Rekenen

 • Rekenzeker
 • Computerprogramma Ambrasoft / Mijnklas
 • Maatwerk

Taal en spelling

 • Taal in beeld
 • Computerprogramma Woordenschat
 • Spelling in beeld
 • Computerprogramma Spelling in Beeld

Schrijven

 • Pennenstreken
 • SCHRIJVEN

  Schrijfatelier =bewegen en schrijven

  Met Schrijfatelier worden de jonge kinderen van groep 1 en 2 spelenderwijs voorbereid op het leren schrijven.

  De gevarieerde activiteiten stimuleren belangrijke psychomotorische vaardigheden en laten veel ruimte voor een eigen creatieve inbreng. Schrijfatelier is de ideale voorloper op elke schrijfmethode.

  Schrijfatelier is een voorbereidende schrijfmethode met een goede balans tussen motorische oefeningen enerzijds en voorbereidende schrijfactiviteiten anderzijds. Uitgedaagd door het brede scala aan activiteiten, oefenen jonge kinderen belangrijke psychomotorische vaardigheden.

  Groep 3

  In groep 3 schrijven de kinderen met een potlood. Ze leren de letters te schrijven en maken daarbij woordjes. Wij gebruiken in alle groepen de schrijfmethode “Pennenstreken”.

  Groep 4
  In groep 4 leren de kinderen de hoofdletters schrijven en de juiste verbindingen te maken.

  Groep 5 t/m 8
  Wij leren de kinderen met een vulpen te schrijven. Wanneer het niet lukt om met deze pen te schrijven, dan kijken we in overleg met de ouders naar passend  schrijfmateriaal. In de bovenbouw ontwikkelen kinderen hun eigen handschrift.

  Juiste schrijfhouding:

  Twee voeten naast elkaar op de vloer
  Rug tegen de leuning
  Hoofd licht gebogen
  Onderarm op tafel
  Schrift een beetje schuin

  En heel belangrijk een juiste pengreep:

  Pen tussen duim en wijsvinger
  De middelvinger ligt eronder
  De pen ligt schuin in de hand in het kuiltje bij je duim

Engels

 • Take it easy (Groep 1 t/m 8)

Begrijpend lezen

Biologie

 • Leefwereld

Geschiedenis

 • Wijzer door de tijd

Aardrijkskunde

 • Geobas inclusief topografie

Verkeer

 • Wijzer door het verkeer
 • School op Seef praktijklessen
 • Op voeten en fietsen (MB)
 •  Jeugd verkeerskrant (BB)

Techniektorens

 • Compleet lesconcept dat de kerndoelen voor techniek in het basisonderwijs in een klap dekt!
 • Alle thema’s en domeinen (constructie, transport, productie, communicatie, elekrotechniek, chemie, duurzame energie, etc, domein A en domein B) worden in doorlopende leerlijnen behandeld.
 • Alle materialen, leskisten en lesbeschrijvingen zijn opgeborgen voor ten minste 80 technieklessen voor groep 1 tot en met groep 8 van de basisschool in drie afzonderlijke torens.

Techniek2