Methoden

Wij werken met de volgende methoden:

Rekenen

 • Rekenzeker
 • Computerprogramma Ambrasoft / Mijnklas
 • Maatwerk

Taal en spelling

 • Taal in beeld
 • Computerprogramma Woordenschat
 • Spelling in beeld
 • Computerprogramma Spelling in Beeld

Schrijven

 • Pennenstreken

Engels

 • Take it easy (Groep 1 t/m 8)

Begrijpend lezen

Biologie

 • Leefwereld

Geschiedenis

 • Wijzer door de tijd

Aardrijkskunde

 • Geobas inclusief topografie

Verkeer

 • Wijzer door het verkeer
 • School op Seef praktijklessen
 • Op voeten en fietsen (MB)
 •  Jeugd verkeerskrant (BB)

Techniektorens

 • Compleet lesconcept dat de kerndoelen voor techniek in het basisonderwijs in een klap dekt!
 • Alle thema’s en domeinen (constructie, transport, productie, communicatie, elekrotechniek, chemie, duurzame energie, etc, domein A en domein B) worden in doorlopende leerlijnen behandeld.
 • Alle materialen, leskisten en lesbeschrijvingen zijn opgeborgen voor ten minste 80 technieklessen voor groep 1 tot en met groep 8 van de basisschool in drie afzonderlijke torens.

Techniek2