Spel

Spel5Spel2Het spel is zeer belangrijk voor een evenwichtige emotionele ontwikkeling. Door het spel vindt een kind mogelijkheden om indrukken en gevoelens die het heeft opgedaan, te verwerken. Het kan zijn angsten en boosheid kwijt, het kan zijn plezier en blijdschap uiten.

Het spel is eveneens van belang voor de sociale ontwikkeling. Door het spel kunnen kinderen zichzelf en elkaar leren kennen en accepteren. Ze leren rekening houden met elkaar, teleurstellingen te verdragen, enz.

Het spel kent vele vormen: van huishoek tot het uitvoeren van zelf geschreven toneelstukjes. We kunnen onderscheid maken tussen vrij, begeleid en geleid spel.

De rol van de groepsleider is dus steeds verschillend. Een speelse houding van de groepsleiding vormt een belangrijke factor in de ontwikkeling van spel in de school. Zij of hij moet ook zelf kunnen spelen!

Spel is een oermenselijke activiteit. Zonder spel ben je geen mens en daarom geven wij spel een vaste plaats in het totale onderwijs op onze school. Spel is belangrijk voor kleuters, maar ook voor oudere kinderen en volwassenen.

Waarom is het zo belangrijk?

  • Omdat ervaringen van kinderen en mensen ingepast kunnen worden;
  • Omdat het fantasie en creativiteit een kans geeft;
  • Omdat er een spelhouding kan groeien;
  • Omdat er plaats is voor gevoelens en uitingen naar andere mensen en de¬†ontwikkeling van waarden en normen.

Dit zijn zeer belangrijke zaken voor de evenwichtige groei van elk kind. Spel heeft daarom binnen het Jenaplan zijn eigen plaats binnen:

  • Het gesprek (bv. spelkring, toneel in de kring)
  • Het spel om het spel (bv. vrij spel in de pauze, bewegingsspel)
  • Het werk (bv. leerspelen)
  • De viering (bv. weeksluitingen en andere vieringmomenten)

 

Al spelend kunnen zelfstandigheid, samenspel en samenwerking tot hun recht komen. De groepsleiding bevordert dit. Kinderen verwerven ook nieuwe mogelijkheden door spel bv. vrijspelen, leerspelen, regelspel (sport en spel) en toneelspel.
Dergelijke vormen van spel geven de mogelijkheid om vaardigheden in verstandelijk en sociaal opzicht te verwerven maar…
het-niet-op-nut-gericht-zijn is het meest kenmerkende voor spel. Binnen de Jenaplanschool behoudt spel dan ook zijn eigen plaats, niet alleen als vrij spel, maar als wezenlijk deel van het schoolgebeuren.