Disclaimer

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Openbare Jenaplanschool de Dukdalf.

De Dukdalf streeft naar het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze website.

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten, onder welke benaming dan ook, worden ontleend. De Dukdalf kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op deze website.

Het is mogelijk dat via de website van De Dukdalf toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden / ter beschikking worden gesteld.

De Dukdalf kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de informatie op deze websites en/of pagina’s.

P R I V A C Y B E L E I D

Jenaplanschool de Dukdalf stelt uw bezoek aan onze website op prijs. De door u verstrekte persoonlijke gegevens, met inbegrip van uw e-mail adres, kunnen op verschillende manieren gebruikt worden.

Als u bijvoorbeeld gegevens verstrekt omdat u van ons informatie wilt ontvangen (denk bijvoorbeeld aan de nieuwsbrief, of andere informatie over de Dukdalf), dan kunnen wij uw gegevens in ontvangst nemen en opslaan.

Met behulp van deze gegevens kunnen wij aan uw verzoek om informatie voldoen.

Als u niet wilt dat wij uw gegevens voor deze doeleinden gebruiken, dan kunt u dit simpelweg voorkomen door uw verzoek per e-mail te versturen naar de webmaster van de Dukdalf (webmaster@dukdalf-leiden.nl). 

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen aan derden, zonder daarvoor [vooraf] schriftelijk toestemming te vragen.
E – M A I L B E R I C H T E N
Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print!

D i s c l a i m e r : De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Openbaarmaking, vermenigvuldiging en verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de afzender direct te informeren en het bericht, zonder te openen of te kopieren, te verwijderen. Aan de inhoud van dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.