Werk

In de blokperiode leren kinderen werken op hun eigen niveau met daarbij de ontwikkeling van eigen verantwoordelijkheid voor: wat ga ik doen, wanneer, met wie en waar.

Essentieel is daarbij het sociale leren, met name het elkaar helpen en samenwerken. Kinderen zijn – als hen duidelijk is wat van hen verwacht wordt en daarvan ook zoveel mogelijk de zin kunnen inzien – in staat hun eigen werk te organiseren. Misschien is voor hun voortgezette scholing dat wat ze in de blokperiode leren wel het belangrijkste dat ze in hun basisschoolperiode leren.

De blokperiode bestaat dan uit allerlei activiteiten, die betrekking hebben op alle ontwikkelingen en een beroep doen op de meervoudige intelligenties.

Door kinderen aan te spreken op hun behoefte aan beweging, samen zijn, leiding en zelfstandigheid voelen zij zich gerespecteerd en betrokken. Door aan te sluiten bij de behoefte en de ontwikkeling van kinderen wordt gestimuleerd dat kinderen komen tot zelfverantwoordelijk leren.

De aspecten die bij de blokperiode aan bod komen, zijn:

 • Relatie tussen de lessen, de blokperiode en wereldoriĆ«ntatie
 • Van zelf werken, zelfstandig werken, zelfstandig leren naar zelfverantwoordelijk leren
 • Opbouw van vaardigheden in de verschillende bouwen
 • Het organiseren van een zinvolle blokperiode
 • De rol van de leerkracht van instructeur naar begeleider

De blokperiode bestaat onder andere uit de volgende onderdelen:

 • Rekenoprachten
 • Computeropdrachten
 • Fotografie
 • Techniekopdrachten
 • Bouwopdrachten (lego/kapla/knex)
 • Leeshoek
 • Schrijfopdrachten
 • Luisterhoek
 • De rode dozen
 • En nog veel meer….