De Dukdalf

Op een Jenaplanschool zijn we met meer bezig dan leren alleen

Mindmap Dukdalf

English version

Nu klinkt dat heel mooi, maar wat dan meer? Misschien is het wel het allerbeste om gewoon de school eens binnen te stappen en te kijken en te vragen. Niet alleen belangrijk om erachter te komen wat dan die verschillen zijn met andere scholen, maar ook om gewoon sfeer te ‘proeven’. Wij vinden het namelijk belangrijk dat kinderen zich thuis voelen op hun school. Niet alleen door het er allemaal gezellig uit te laten zien, maar we proberen ook het onderwijs op de interesses en de mogelijkheden van ieder kind afzonderlijk aan te laten sluiten.


We werken met verschillende leeftijden
in de groep; dit heet een stamgroep

Een Jenaplanschool kent geen jaargroepen, maar stamgroepen. In en stamgroep zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar. In een middenbouw- stamgroep bijvoorbeeld zitten 4e en 5e jaars in een groep. Een bovenbouwgroep bestaat uit 6e en 7e jaars.

Een voordeel daarvan is bijvoorbeeld dat elk kind op eigen niveau kan werken, maar ook dat ze elkaar kunnen helpen en zelf geholpen kunnen worden. Net zoals dat in een gezin gaat. In het spelen is dat ook belangrijk, kinderen spelen tenslotte op straat bijvoorbeeld ook niet alleen met leeftijdsgenoten. De sfeer in een stamgroep is o.a. daardoor anders dan de sfeer in een jaargroep. Bovendien is ieder kind een keer jongste en oudste!

Belangrijk voor, zoals dat zo mooi heet, je sociale vaardigheden, want ook dat vinden we op een Jenaplanschool erg belangrijk.
Omdat een Jenaplanschool kiest voor een andere manier van de groepen samenstellen vraagt dat ook om een andere manier van werken.

Op de Dukdalf kennen we stilwerkperiodes, waarin wordt gerekend en ‘getaald’.
In deze SW- uren zitten instructiemomenten en omdat dat nooit aan de hele groep tegelijkertijd kan, leren kinderen al heel vroeg wat zelfstandig werken is.

Ze krijgen een weektaak op, waarin veel werk zit, waarmee ze zelfstandig aan het werk kunnen. We hebben ook blokperiodes. Dat zijn uren waarbij kinderen, wat meer nog, zelf kunnen kiezen wat ze kunnen gaan doen. Dat is meestal geen reken- of taalwerk, maar bijvoorbeeld het maken van een werkstuk, een wereldoriëntatieopdracht, bouwen, een tekening maken, een potje schaken e.d.

Vaak veel opdrachten die je samen doet, samen kunnen werken vinden we dus ook weer belangrijk.
Heel erg veel gebeurt er samen. Samen werken, samen spelen, samen praten…


Een Jenaplanschool kent
vier basisactiviteiten:

Gesprek, Spel, Werk en Viering


Heel kort even over de eerste basisactiviteit: gesprek.
Wij beginnen onze dag altijd in een kring. Nu zijn wij Jenaplanscholen daar allang niet bijzonder meer in, alleen wij zitten in de kring voor een heleboel meer. Wij kennen een heleboel soorten kringen. Je kunt ons dus ook wel eens midden op de dag in de kring zien zitten of juist aan het eind.

In het gedeelte hierboven is al iets verteld over spel en werk, maar nog niet over viering.
Onderdelen uit een weeksluiting zijn o.a. drama, dans, gedicht, voorlezen, poppenkast e.d.
Er worden ook altijd twee kinderen gevraagd deze weeksluiting te regelen en te leiden. Vaak komen dingen die in die week aan de orde zijn geweest of zijn gebeurd in zo’n weeksluiting terug.

Als afsluiting van een bepaalde periode of na een project heeft de school ook regelmatig zo’n “weeksluiting”. Alleen noemen we het dan een viering. Dan neemt iedere stamgroep een onderdeel op zich. Je ziet we doen dus ook veel dingen met de hele school.


De afwisseling van activiteiten heet een ritmisch weekplan

We hebben ook regelmatig keuze-uren, dat zijn uren waarin een kind uit een reeks van activiteiten kan kiezen. Dan zijn dus onder- midden en bovenbouwers met elkaar bezig met iets. Dat kan van alles en nog wat zijn.

Er is nog veel meer te vertellen over het Jenaplan, maar vooral over de Dukdalf. want zoals dat op iedere school is, wordt een school gemaakt door mensen! Iedere Jenaplanschool heeft zo zijn eigen organisatie en invulling maar wanneer je wilt weten hoe het er bij ons toegaat, maak dan een afspraak en kom eens kijken.

Je bent van harte welkom!