Gesprek

Het gesprek regelt op een unieke manier de communicatie tussen mensen. Het gesprek op school vindt o.a. plaats in de kring. Door onze opstelling laten we zien dat we bij elkaar horen. Doordat we allemaal een gelijkwaardige plaats in de kring hebben en elkaar goed kunnen zien, is het duidelijk dat wanneer iemand iets zegt dit ons ook allemaal aangaat.

Het naar voren durven treden in gezelschap en het leren luisteren naar anderen, is belangrijk voor nu en voor later op weg naar volwassenheid. Het ordenen van gedachten en het duidelijk zeggen wat je bedoelt, heeft een belangrijke taalvormende waarde. We streven ernaar dat in gesprekken alle deelnemers gelijkwaardig zijn.

Op De Dukdalf onderscheiden we o.a. thematische kringgesprekken, observatiekringen, lees- of verhaalkringen, actualiteitenkring en planningskringen.

Er is gerichte aandacht voor gespreksdoelen, regels en taken.

Gesprek tafelgroepje

Gesprekken vinden ook plaats in kleine groepjes, bijv. de tafelgroep. In dergelijke gesprekken gaat het om:

  • Samen overleggen en beslissen;
  • Het bespreken van ervaringen;
  • Meningsvorming.

Maar bovenal praten, spelende en werkende kinderen en groepsleiders op informele wijze met elkaar. De kinderen moeten zich aan een paar regels houden, bijvoorbeeld: “Je moet iemand laten uitpraten”.

Wat leren de kinderen van een kringgesprek?

  • Goed naar elkaar te luisteren
  • Hun gedachten op een voor andere kinderen begrijpelijke manier onder woorden te brengen
  • Hun emoties onder woorden te brengen, zonder anderen te kwetsen
  • Iets op een goede manier te vragen
  • Op een duidelijke manier problemen onder woorden te brengen
  • Duidelijk te vertellen wat ze van iets vinden.