Contact

Dukdalf 2 2011

Tussen 08.45 en 16.00 uur kunt u bellen met de directeur Kim Hissink,
telefoon: 071- 521 55 07
Mailen kan ook: obs@dukdalf-leiden.nl

Informatie lestijden
Van 08.45 uur tot 15.00 uur

Woensdag
van 08.45 uur tot 12.15 uur

De externe vertrouwenspersoon voor onze school is te bereiken via de GGD Hollands Midden:
Secretariaat PZJ, telefoon 088 308 3342, e-mail: externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl

Jenaplanschool De Dukdalf
Regenboogpad 7
2317 XK Leiden