Foto’s

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Dit houdt ook in dat wij u elk schooljaar om toestemming moeten vragen om foto’s te maken van uw kind tijdens activiteiten op school. Op het toestemmingsformulier geeft u aan waarvoor het beeldmateriaal gebruikt mag worden.

Hier vindt u foto’s van de verschillende activiteiten in of buiten de school. De foto’s op onze website zijn beveiligd met een wachtwoord. Dit wachtwoord krijgt u aan het begin van het schooljaar via Schoudercom.